@znI 2007/07/26 _s`ƬG4291175HC@sHơG1312HC@QsHơG1777HC                  

 

 

 

 
 
 
地  址:高雄市九如二路7號9F
電  話:(07)311 - 7311 
傳  真:(07)312 - 3673
電子郵件:chiya@mail.isha.org.tw
中正路教室地址:高雄市新興區中正三路八八號四樓
 
 
說明:下表所示之課程為開放線上報名的課程。若需查詢全部資料,請點左上方下載課程表)下載。

開課處站
課程名稱
時數
開課日期
狀態
報名
截止
備 註
線上報名